podem ajudar-lo en...
Estigui tranquil... Li oferim tot el que necessita per fer que la seva empresa funcioni al 100%
Àrea servidors - Instal·lació, posta en marxa i resolució de problemes. - Instal·lació i posta en marxa de programari orientat a servidor, sistemes de backup i comunicacions remotes, antivirus corporatiu, Esxi… - Servei tècnic del maquinari i programari orientat a servidors. Àrea xarxes - Disseny i instal·lació de sistemes de cablejat, fibra òptica, xarxes inalàmbriques. - Switch, routers, fire-wall.
Àrea comunicacions - Línies fibra, NetLan, VPN, Vídeo conferències. - Sistemes basats en Cloud computing. - Solucions en cartellería i senyalització digital. Àrea estacions de treball - Servei tècnic maquinari i sistemes operatius, instal·lació i manteniment de tot tipus de equipament i aplicacions. Windows, Mac. Altres elements en xarxa - Instal·lació maquinari en xarxa: impressores, SAIS, etc. Assessorament, venda i instal·lació de equipament informàtic...
podem ajudar-lo en...
Estigui tranquil... Li oferim tot el que necessita per fer que la seva empresa funcioni al 100%
Àrea servidors - Instal·lació, posta en marxa i resolució de problemes. - Instal·lació i posta en marxa de programari orientat a servidor, sistemes de backup i comunicacions remotes, antivirus corporatiu, Esxi… - Servei tècnic del maquinari i programari orientat a servidors. Àrea xarxes - Disseny i instal·lació de sistemes de cablejat, fibra òptica, xarxes inalàmbriques. - Switch, routers, fire-wall.
Àrea comunicacions - Línies fibra, NetLan, VPN, Vídeo conferències. - Sistemes basats en Cloud computing. - Solucions en cartellería i senyalització digital. Àrea estacions de treball - Servei tècnic maquinari i sistemes operatius, instal·lació i manteniment de tot tipus de equipament i aplicacions. Windows, Mac. Altres elements en xarxa - Instal·lació maquinari en xarxa: impressores, SAIS, etc. Assessorament, venda i instal·lació de equipament informàtic...