Kit Oficina Virtual Serveis i eines d'oficina virtual Objectiu principal: Implantació de solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els teus treballadors. Import d'ajuda: 250€/usuari Fins a 12.000 € Què inclou ? - Col·laboració en equips de treball: la solució permetrà una gestió àgil i eficient dels equips per al desenvolupament de projectes de forma col·laborativa, compartir recursos i/o coneixements, dotar eines per a la interacció dels equips en els processos d'ideació o resolució problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, etc. – Emmagatzemar i compartir fitxers: la solució haurà de proveir 1 TB d'emmagatzematge. – Compatibilitat amb dispositius mòbils. Calendari i agenda: la solució haurà de permetre organitzar un calendari i les tasques previstes. Kit Comunicacions segures Connecteu-vos a l'empresa des de fora amb un canal segur. Objectiu principal: Proporcionar a las empresas beneficiarias seguridad en las conexiones entre los dispositivos de sus empleados y la empresa. Permitiéndoles conectar con la empresa mediante una conexión segura desde cualquier dispositivo, cuando están fuera de ella. Import d'ajuda: 125€/usuari Fins a 6.000 € Què inclou ? – SSL: la solució haurà d'utilitzar un protocol de capa de sockets segurs per crear una connexió segura i xifrada. – Xifrat d'extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l'objectiu de prevenir atacs. – Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius que han estat connectats a la xarxa privada de la pime. - Control d'accés: la solució ha de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime única i exclusivament als dispositius autoritzats per l'empresa. – Dispositius mòbils: la solució haurà d'estar disponible per utilitzar-los des de dispositius mòbils. – Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s'ha de realitzar una configuració inicial per al seu ús correcte, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides
Programa Kit Digital del Govern Què és? El Kit Digital és un programa impulsat pel Govern d'Espanya a través del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, orientat a afavorir els avenços en digitalització de les empreses petites i mitjanes i subvencionat pels fons Next Generation de la UE. Podeu accedir a tota la informació aquí
Programa Kit Digital del Gobierno ¿Qué es? El Kit Digital es un programa impulsado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, orientado a favorecer los avances en digitalización de las pequeñas y medianas empresas y subvencionado por los fondos Next Generation de la UE. Se puede acceder a toda la información aquí
Kit Oficina Virtual Serveis i eines d'oficina virtual Objectiu principal: Implantació de solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els teus treballadors. Import d'ajuda: 250€/usuari Fins a 12.000 € Què inclou ? - Col·laboració en equips de treball: la solució permetrà una gestió àgil i eficient dels equips per al desenvolupament de projectes de forma col·laborativa, compartir recursos i/o coneixements, dotar eines per a la interacció dels equips en els processos d'ideació o resolució problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, etc. – Emmagatzemar i compartir fitxers: la solució haurà de proveir 1 TB d'emmagatzematge. – Compatibilitat amb dispositius mòbils. Calendari i agenda: la solució haurà de permetre organitzar un calendari i les tasques previstes. Kit Comunicacions segures Connecteu-vos a l'empresa des de fora amb un canal segur. Objectiu principal: Proporcionar a las empresas beneficiarias seguridad en las conexiones entre los dispositivos de sus empleados y la empresa. Permitiéndoles conectar con la empresa mediante una conexión segura desde cualquier dispositivo, cuando están fuera de ella. Import d'ajuda: 125€/usuari Fins a 6.000 € Què inclou ? – SSL: la solució haurà d'utilitzar un protocol de capa de sockets segurs per crear una connexió segura i xifrada. – Xifrat d'extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l'objectiu de prevenir atacs. – Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius que han estat connectats a la xarxa privada de la pime. - Control d'accés: la solució ha de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime única i exclusivament als dispositius autoritzats per l'empresa. – Dispositius mòbils: la solució haurà d'estar disponible per utilitzar-los des de dispositius mòbils. – Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s'ha de realitzar una configuració inicial per al seu ús correcte, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides